Descarga de documentos

Documentos de Igualdade

Guía de comunicación inclusiva (pdf)

Subvencións a concellos para o fomento da igualdade de oportunidades e a prevención da violencia de xénero 2017

Conectadas 2017

Subvencións dirixidas a entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro para o fomento da igualdade de oportunidades e a loita contra a violencia de xénero

 Servicio de Teleasistencia Móvil (ATENPRO)