Emprego

Director-a do Centro Príncipe Felipe

Convocatoria de provisión do posto de traballo de carácter directivo con rango de alto cargo, como director/a do Centro Príncipe Felipe

O prazo de presentación de solicitudes de participación computarase a partir do seguinte da publicación da rectificación no Boletín Oficial da Provincia

Última modificación: venres, 18 outubro 2019