En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

O programa consiste en pasar un día coñecendo os lugares sinalados na ruta asignada cunha persoa do equipo de guías, co xantar e o transporte incluídos.

Está dirixido ás entidades sociais da provincia de Pontevedra, que terán a posibilidade de presentar a súa solicitude de forma conxunta con outra entidade.

Ten como finalidade mellorar a participación, a convivencia e a cohesión social dos distintos colectivos sociais da provincia de Pontevedra, impulsando a igualdade de oportunidades para os colectivos con diversidade funcional, ofrecéndolle alternativas de lecer e tempo libre á poboación xuvenil da nosa provincia e promovendo rutas destinadas ás entidades de nais e pais que fomenten a convivencia e o intercambio de experiencias nas que participen activamente nenas e nenos.

Ofértanse un total de 32 rutas por lugares emblemáticos da nosa provincia, que figuran no catálogo, e un máximo de 20.000 prazas, das que 400 serán gratuítas.

Documentación e tramitación en sede.depo.gal

Última modificación: venres, 10 xaneiro 2020