En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

Cancelación do programa En ruta coa Depo 2020 (BOPPO 09/06/2020)

"En ruta coa Depo" ten por obxecto a concesión dunha excursión dentro da provincia de Pontevedra a entidades sen ánimo de lucro coa finalidade de fomentar o tecido asociativo á vez que promociona e dá a coñecer o patrimonio natural, artístico, etnográfico e cultural de proximidade.

Entidades beneficiarias

Poderán participar neste programa todas as entidades sen ánimo de lucro da provincia de Pontevedra.

As entidades terán a posibilidade de presentar a súa solicitude de forma conxunta, de acordo co establecido na base cuarta.

Só se concederá unha ruta por entidade e NIF, solicitada de forma individual ou conxunta.

Ofertarase un total de 32 rutas por lugares emblemáticos da nosa provincia, que figurarán no catálogo  e un máximo de 20.000 prazas, das que 400 son gratuítas.

Subvencións concedidas 2019

Última modificación: mércores, 10 xuño 2020