En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

En ruta coa Depo

Aviso: As entidades solicitantes de ruta no marco do programa EN RUTA COA DEPO 2018 que non figuren na relación de entidades con ruta concedida nin na relación de entidades excluídas atópanse en lista de espera.
Para maior información poderá poñerse en contacto co Servizo de Cohesión Social e Xuventude a través do teléfono 986 804 100 ou do seguinte enderezo de correo electrónico:: cohesionsocialexuventude@depo.es

Este programa está dirixido ás entidades sociais da provincia de Pontevedra, que teñen a posibilidade de presentar a súa solicitude de forma conxunta con outra entidade.

Ten como finalidade mellorar a participación, a convivencia e a cohesión social dos distintos colectivos sociais da provincia de Pontevedra, impulsando a igualdade de oportunidades para as persoas con diversidade funcional, ofrecéndolle alternativas de lecer e tempo libre á mocidade da nosa provincia e promovendo rutas destinadas ás entidades de nais e pais que fomenten a convivencia e o intercambio de experiencias nas que participen activamente nenas e nenos.

O programa consiste en pasar un día coñecendo os lugares sinalados na ruta asignada cunha persoa do equipo de guías, co xantar e o transporte incluídos.

Ofértanse un total de 32 rutas por lugares emblemáticos da nosa provincia, que figurarán no catálogo, e un máximo de 20.000 prazas, das que 400 serán gratuítas.

Cada participante achegará a cantidade de 12 €, que incluirá o desprazamento de ida e volta en autobús desde os puntos marcados nos seus concellos, a visita guiada por unha persoa habilitada como guía de turismo especializado de Galicia e o xantar..

As solicitudes poderán presentarse do 07 ao 26 de febreiro de 2018

 

Documentación:

  • Solicitude de participación para entidades (Código SIA: 612698)
  • Copia do CIF
  • Copia do DNI da presidenta ou presidente
  • Certificado de acreditación do cargo
  • Informe de valoración social (para entidades que soliciten a gratuidade de prazas, que será cuberto pola traballadora ou traballador social dos servizos sociais comunitarios municipais ou da propia entidade)
  • Relación nominal de persoas para as que se solicitan prazas gratuítas

Última modificación: mércores, 21 novembro 2018