RODEIRO

MODALIDAD LUGAR HORARIO
BALONMÁN Pabellón polideportivo de Rodeiro

Lunes y jueves, de 16:30 a 17:30 h
Jueves, de 16:30 a 17:30 h
Viernes, de 14:00 a 15:00 h

FÚTBOL Campo de fútbol de Rodeiro Lunes y jueves, de 16:30 a 18:00 h