TAEKWONDO

AYUNTAMIENTO LUGAR HORARIO
CAMPO LAMEIRO CEIP Pedro Antonio Cerviño Martes, de 18:15 a 19:15 h
CERDEDO-COTOBADE

Carballedo

Martes, de 16:30 a 17:30 h
PONTE CALDELAS Pabellón municipal Chan da Barcia  Lunes, de 17:00 a 18:00 h (iniciación)
Lunes, de 18:15 a 19:15 h (perfeccionamiento)