#EMPREGO

Emprego público

provincia de Pontevedra


DATA DE PUBLICACIÓN NO BOPPO ADMINISTRACIÓN POSTO TIPO
29/09/2022 Deputación de Pontevedra Auxiliar de laboratorio   Funcionario/a interino
29/09/2022 Deputación de Pontevedra Operador/a gravador/a de datos  Funcionario/a interino 
23/09/2022 A Estrada Profesor/a de Guitarra Persoal Laboral Temporal
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Trombón Bolsa de emprego. Oposición libre
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Tuba Bolsa de emprego. Oposición libre
22/09/2022 A Estrada Profesores/as de Educación Musical  Bolsa de emprego. Oposición libre
21/09/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra Técnico/a de recursos humanos y organización Fijo. Concurso-oposición
09/09/2022 Meaño Mestras/es de música Bolsa de emprego
09/09/2022 Cuntis Auxiliar administrativa/o Laboral temporal
07/09/2022  Vila de Cruces Auxiliar de biblioteca Bolsa de emprego
01/09/2022 Tomiño Oficiais de alumeado Bolsa de emprego
01/09/2022 Redondela Mestre/a de percusión Temporal
31/08/2022 Academia Galega de Seguridade Pública Policía Local Oposición libre
23/08/2022 O Grove Persoal para a Festa do Marisco 2022  Temporal 
23/08/2022 Baiona Brigada de prevención e defensa contra incendios forestais  Bolsa de emprego 
18/08/2022 Cambados Arquitecto/a Técnico/a Lista de reserva
16/08/2022 Vilaboa Arquitecto/a Concurso-oposición
10/08/2022 Baiona Conserxes Bolsa de emprego
04/08/2022 Meis Administrativa/o  Funcionaria/o interino e bolsa de emprego
22/07/2022 Mos Policía local Funcionaria/o
22/07/2022 Catoira Auxiliar administrativa/o Laboral fixo
21/07/2022 A Estrada Técnicas/os de deportes Bolsa de emprego
15/07/2022 Mancomunidade dos concellos do Val Miñor 8 postos de socorrista Persoal laboral temporal
15/07/2022 Lalín Tres condutores/as e unha brigada Persoal laboral temporal
15/07/2022 Forcarei Dous condutores/as operarios/as de servizos para vehículo de motobomba Persoal laboral temporal
13/07/2022 Oia Tres condutores/as para o camión motobomba Persoal laboral temporal
13/07/2022 As Neves Operarios/as de servizos múltiple Bolsa de traballo
13/07/2022 Forcarei Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais Persoal laboral temporal
13/07/2022 A Cañiza Brigada de Prevención e Defensa contra Incedios Persoal laboral temporal
12/07/2022 Lalín Traballador/a social Lalín Activa
28/06/2022 Dozón 3 prazas de condutores vehículo motobomba Persoal laboral temporal
27/06/2022 Deputación de Pontevedra Xefatura de Servizos Administrativos de Infraestruturas Provisión temporal
23/06/2022 O Porriño Traballadores/as sociais  Persoal interino, para a execución do programa de caracter temporal 
22/06/2022 Vigo Varias prazas Persoal funcionario
22/06/2022 Vigo Varias prazas Persoal funcionario
22/06/2022 Moaña Administrativo/a e limpador/a  Persoal funcionario e laboral fixo 
22/06/2022 Silleda  Docentes e educadores ambientais Persoal laboral temporal
21/06/2022 Silleda Socorrista Persoal funcionario interino por execución de programa de carácter temporal  
21/06/2022 Meaño Operario/a Piscina Municipal Eventual por circunstancias da producción 
20/06/2022 Deputación de Pontevedra Oficial/a de Infraestruturas e Servizos Bolsa
17/06/2022 As Neves Grao en enxeñería de edificación/arquitectura técnica ou equivalente.  Contrato formativo 
17/06/2022 Caldas de Reis Educador/a social e Xornalista Primeira experiencia profesional
16/06/2022 Pazos de Borbén Arquitecto/a técnico/a Bolsa de emprego
13/06/2022 Forcarei Titulado en Arquitectura  Primeira experiencia profesional 
13/06/2022 Forcarei  Titulado en Ciclo Superior de Administración e Finanzas  Primeira experiencia profesional
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Administrativo/a de Administración xeral, enxeñeiro/a de camiños, programador/a web, mestre/a de modelaxe, técnico/a de mantemento e subalterno/a de oficios varios Persoal funcionario e laboral fixo
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Técnica/o media/o de xestión tributaria Persoal funcionario
10/06/2022 Deputación de Pontevedra Oficial de comedor Laboral indefinida
07/06/2022 Mos Grupo de emerxencias supramunicipal  
07/06/2022 Forcarei Socorrista para piscinas municipais Laboral temporal
07/06/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Policía Portuario Laboral fixo
06/06/2022 Tui Operario/a de mantemento para as piscinas municipais Interinidade e lista de reserva
06/06/2022 A Estrada Operarios/as de protección civil Bolsa
06/06/2022 A Estrada Encargados/as de protección civil Bolsa
06/06/2022 A Estrada Oficiais do Grupo Municipal de Emerxencias Supramunicipal Bolsa
06/06/2022 Baiona Arquitecto/a Interinidade
30/05/2022 Tomiño Auxiliares administrativos e Xefaturas de negociado Bolsa de emprego
26/05/2022 Mos Operarios/as de limpeza Bolsa de emprego
24/05/2022 Moaña Bibliotecario/a Bolsa de traballo
20/05/2022 Ponteareas Auxiliar de Axuda a Domicilio Concurso oposición
19/05/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Oficial de obras e mantemento (taller mecánico e conservación)  Bolsa de contratación
19/05/2022 Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra  Oficial de obras e mantemento (taller eléctrico)  Bolsa de contratación
19/05/2022 Mos 4 auxiliares de policía local Laboral temporal
19/05/2022 Lalín Docentes de violín e trompeta Bolsa de emprego
18/05/2022 Meaño Auxiliar administrativa/o Funcionaria/o
10/05/2022 Baiona Operario de servizos múltiples Bolsa de emprego
10/05/2022 Baiona Auxiliar de biblioteca Bolsa de emprego
09/05/2022 Mos Conxerxe operaria/o de mantemento Funcionaria/o interina/o
09/05/2022 A Estrada Enxeñeira/o Técnica/o Agrícola Funcionaria/o interina/o
09/05/2022 A Estrada Administración Xeral Bolsa de emprego
09/05/2022 A Estrada Enxeñeira/o Técnica/o Agrícola Funcionaria/o
09/05/2022 A Estrada Administrativa/o de Administración Xeral Funcionaria/o
02/05/2022 Meis Ordenanza Contratación interina e listaxe de reserva
02/05/2022 Deputación de Pontevedra Oficial/a sanitario/a Concurso oposición libre
28/04/2022 Lalín Conxerxe Bolsa de emprego
20/04/2022 Vigo Enxeñeiro/a Técnico/a Forestal  Bolsa de emprego 
13/04/2022 Agolada Auxiliar administrativo / Secretaría de Intervención Bolsa de emprego
07/04/2022 Salceda de Caselas Operaria/o Funcionaria/o interina/o
07/04/2022 Mondariz-Balneario Operaia/o de servizos varios Laboral fixo/a
07/04/2022 Mondariz-Balneario Traballador/a social Laboral fixo/a
06/04/2022 O Grove  Auxiliar técnico de Turismo (administración especial) Bolsa de emprego temporal  
04/04/2022 Pontevedra Técnico/a medio en medio ambiente  Lista de reserva para a provisión interina de prazas e postos  
31/03/2022 Mos Traballores/as sociais Bolsa de emprego
30/03/2022 Pontecesures Educador/a familiar Bolsa de emprego
29/03/2022 Vigo  Técnico prevención riscos laborais, Técnico de xestión, Axente de igualdade de oportunidades  Bolsa de emprego
28/03/2022 Tui Auxiliar de arquivo e biblioteca Funcionaria/o
28/03/2022 Tui Tres prazas operarios de obras Funcionaria/o
24/03/2022 Tomiño Técnica/o de xestión Funcionaria/o interina/o
23/03/2022 Deputación de Pontevedra Varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes incluídos nas ofertas de emprego público dos anos 2019, 2020, 2021 e 2022  Persoal funcionario 
22/03/2022 Mondariz-Balneario Operario/a de servizos varios Laboral fixo/a
22/03/2022 Mondariz-Balneario Traballador/a social Laboral fixo/a
21/03/2022 Moaña Conductor/a maquinista Listaxe de contratación
18/03/2022 Valga Técnico/a de normalización linguística Bolsa de emprego
17/03/2022 Vila de Cruces Administrativo Bolsa de emprego
14/03/2022 Baiona Traballador/a social Funcionario/a interino/a
11/03/2022 A Guarda Auxiliares administrativos Bolsa de traballo
10/03/2022  Ponteareas Traballador/a social  Funcionario 
10/03/2022 Forcarei Diversos postos ao abeiro do Plan Concellos Laboral temporal
03/03/2022 Moaña Administrativa/o Funcionaria/o
03/03/2022 Moaña Arquitecta/o Funcionaria/o
28/02/2022 Lalín Un/unha Traballador/a Social, un/unha Técnico de Integración Social e un/unha Mestre de Educación Primaria  Funcionario/a interino/a 
25/02/2022 Cambados Traballador/a social Lista de reserva
25/02/2022 Pontevedra 2 Oficiais Electricistas Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra Bombeiro/a-conductor/a Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra 2 Traballadores/as sociais Funcionaria/o
25/02/2022 Pontevedra 2 Subalternas/os Funcionaria/o
24/02/2022 Tui Profesor/a do conservatorio na especialidade de piano  Ampliación lista de reserva 
18/02/2022 Moraña Administrativa/o de Administración Xeral Funcionaria/o
16/02/2022 Ponteareas Técnico/a de educación infantil Listaxe de reserva
16/02/2022 Mos Auxiliar administrativo Funcionario interino
16/02/2022 A Cañiza 3 socorristas-bañistas Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 5 peóns de obras públicas Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 2 peóns forestais  Contratación temporal
16/02/2022 A Cañiza 2 mozos de recollida de lixo, 7 peóns de obras públicas, e 3 condutores-operadores de maquinaria de vías   Plan Concellos
15/02/2022 Mondariz Operario/a de obras e servizos-recollida de lixo Laboral temporal
10/02/2022 A Guarda Traballador/a social Laboral fixo
10/02/2022  Deputación de Pontevedra  Xefatura de Sección de Conservación e Explotación  Concurso 
08/02/2022  Baiona  Administrativa/o  Listaxe funcionarios interinos 
08/02/2022 Baiona Auxiliar administrativa/o Listaxe funcionarios interinos
08/02/2022 Mos Auxiliar administrativa/o Interinidade
08/02/2022 Vigo Oficiais desinfectoras/es Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Oficial de Servizos Varios  Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Peón de Servizos Varios Bolsa de traballo
07/02/2022 O Rosal Auxiliar de Axuda no Fogar  Bolsa de traballo
02/02/2022 Tomiño 2 postos de persoas técnicas orientadoras/prospectoras de emprego Interinidade
02/02/2022 Meaño Mestre Clarinete Bolsa de traballo
26/01/2022 Mancomunidade Intermunicipal Baixo Miño Condutores/as Bolsa de emprego
11/01/2022 Bueu Técnico/a de Recursos Humanos Interinidade
10/01/2022 Tomiño Arquitecto Municipal Interinidade
30/12/2021 Ponteareas Logopedista Interinidade
29/12/2021 Redondela Técnicas/os de prospección laboral Bolsa de emprego
27/12/2021 Lalín Auxiliar administrativo/a Bolsa de emprego
23/12/2021 A Lama Auxiliar administrativo/a xulgado de paz Funcionaria/o
23/12/2021 A Lama Auxiliar de biblioteca/OMIX Funcionaria/o
23/12/2021 A Lama Auxiliar administrativo/a de servizos xeráis Funcionaria/o
23/12/2021 Cambados Letrado/a asesor/a xurídico/a Funcionaria/o
21/12/2021  Vilanova de Arousa Inspector xefe do corpo da policía local Funcionaria/o
20/12/2021 Cambados Letrado/a asesor/a xurídico/a Funcionaria/o
20/12/2021 Autoridad Portuaria  de Marín  e Ría de Pontevedra Policía portuaria Laboral fixo/a
17/12/2021 Salceda de Caselas Prospector/a e orientador/a laboral Interinidade
17/12/2021 Salceda de Caselas Coordinador/a técnico/a Interinidade
16/12/2021 Lalín Policías Locais Oposición libre
09/12/2021 Caldas de Reis Técnico/a de administración xeral Interinidade
07/12/2021 Nigrán Brigadas de prevención e extinción de incendios Bolsa de traballo
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico de Admón. xeral Oposición libre
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a medio de Admón. xeral Oposición libre
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Auxiliar de Admón. xeral Oposición libre
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Axudante de Conservación e Arquivo gráfico Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Conservador/a-restaurador/a Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico de Administración Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Analista de laboratorio Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a de Xestión tributaria Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a de formación para o emprego Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a en orientación de procura de emprego Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Axente de emprego e desenvolvemento local Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Diplomado/a de Enfermería Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a superior fitopatólogo/a Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Arquitecto/a, Concurso-oposición
02/12/2021 Deputación de Pontevedra Enxeñeiro/a de camiños Concurso-oposición
01/12/2021 Vigo Auxiliar administrativo na Xerencia Municipal de Urbanismo reservada a personas con discapacidad psíquica Funcionario/a
19/11/2021 Meaño Coidador/a plan madruga e comedor escolar Limpador/a CEIP e edificios municipais
19/11/2021 Meaño Coidador/a plan madruga e comedor escolar Bolsa de traballo
19/11/2021 Pontevedra Operario Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Sepultureiro/a Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Aparellador-arquitecto técnico Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Subalterno Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Auxiliar de administración xeral Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Administrativo/a de administración xeral Oposición libre
19/11/2021 Pontevedra Técnico/a de administración xeral Oposición libre
18/11/2021 Baiona Ténico/a superior en turismo Funcionario/a interino/a
18/11/2021 Baiona Axente do Aparcadoiro Contratación laboral temporal
17/11/2021 Ponteareas Profesor de Violín Contratacións laborais temporais
17/11/2021 Tui Profesor/a do conservatorio e/ou na escola de música de Tui na especialidade de piano e pedagoxía musical Contratacións temporais
16/11/2021 Deputación de Pontevedra Administrativo/a de xestión tributaria Bolsa de emprego
16/11/2021 Deputación de Pontevedra Técnico auxiliar educación diúrna Bolsa de emprego
12/11/2021 Cangas Médico/a psiquiatra ou con formación en saúde mental Contratación
11/11/2021 Meaño Monitor de Actividades Deportivas Bolsa de emprego
09/11/2021 Escola Municipal de Música de Moaña Profesor/ra da especialidade de trombón Listaxe de contratación
02/11/2021 Pontevedra Enxeñeiro/a de camiños, canles e portos Lista de reserva
27/10/2021 Deputación de Pontevedra Arquitecto/a, técnico/a de Deportes, técnico/a auxiliar documentalista audiovisual, delineante, condutor/a operador/a de maquinaria agrícola, auxiliar de atención ao público do Museo Persoal funcionario e laboral fixo
26/10/2021 Nigrán Enxeñeira/o Bolsa de emprego
25/10/2021 O Rosal Traballador/a Social Bolsa de traballo
22/10/2021 Meaño Fisioterapeuta Bolsa de emprego
21/10/2021 Ponteareas Técnico de Xestión Funcionario/a interino/a
21/10/2021 Ponteareas Técnico/a para a coordinación administrativa da captación e xestión de subvencións financiadas con fondos "Next Generation UE" Funcionario/a interino/a
21/10/2021 A Estrada Traballadores/as sociais Lista reserva
15/10/2021 Deputación de Pontevedra Arquitecto/a, técnico/a de Deportes, técnico/a auxiliar documentalista audiovisual, delineante, condutor/a operador/a de maquinaria agrícola, auxiliar de atención ao público do Museo (CL2021J) Persoal funcionario e labiral fixo
15/10/2021 Deputación de Pontevedra Técnico/a de Deportes (CE2021J)  Persoal funcionario
08/10/2021 Dozón Persoal directivo e docente do Obradoiro Dual de Emprego "Freixo"  
28/09/2021 Padroado Cultural de Lalín Profesor/a de violoncello Laboral temporal
28/09/2021 Redondela Oficial de Vías e Obras Bolsa de traballo
27/09/2021 Vigo Técnico/a medio en relacións laborais Bolsa de emprego
24/09/2021 Arbo Auxiliar administrativo socio-cultural Laboral temporal
24/09/2021 Bueu Arquitecto/a Superior Interinidade
21/09/2021 A Guarda Operario de servizos varios Bolsa de traballo
20/09/2021 Vigo Auxiliares administrativas/os Bolsa de emprego
16/09/2021 Mondariz Orientador/a laboral Laboral temporal
15/09/2021 Meaño Mestre Oboe Bolsa de emprego
15/09/2021 Meaño Monitor/a de Actividades Deportivas Bolsa de emprego
15/09/2021 Meaño Fisioterapeuta Bolsa de emprego
14/09/2021 Mondariz Traballador/a social coordinador/a Laboral temporal
14/09/2021 Mos Monitor natación - socorrista e actividades Bolsa
10/09/2021 Forcarei Técnico/a de xestión Funcionario interino
06/09/2021 Mondariz-Balneario Arquitecta/a técnica/o e auxiliar de Administración Xeral Concurso-oposición
03/09/2021 Redondela Traballador/a social Bolsa de traballo
31/08/2021 Redondela Varios postos da escala de administración xeral Comisión de servizos
30/08/2021 Tui Profesor/a do conservatorio e/ou na escola de música de Tui Listaxe de reserva
24/08/2021 Nigrán Técnicos/as de turismo Bolsa de traballo
18/08/2021 Bueu Traballador/a social Laboral temporal
17/08/2021 Redondela Coordinador/a ou técnico/a medio/a de novas tecnoloxías Bolsa de traballo
17/08/2021 Baiona Un peón condutor e dous peóns forestais Laboral temporal
17/08/2021 Vigo Enxeñeiros/as de camiños, canais e portos e enxeñeiros/as industriais Bolsa de emprego
16/08/2021 O Grove Informador turístico Persoal laboral
16/08/2021 A Cañiza 11 prazas de Peón de Emerxencias, Prevención e Defessa contra Incendios Forestais Proxecto GES A Paradanta
10/08/2021 Sanxenxo Auxiliar administrativo Bolsa de emprego
09/08/2021 O Porriño Administrativo Funcionario/a
05/08/2021 Tui Persoal operario de limpeza viaria Listaxe de reserva para contratacións temporais
21/07/2021 Nigrán Policías locais Funcionario/a
19/07/2021 Mondariz-Balneario Arquitecta/o técnica/o Interinidade e bolsa de emprego
16/07/2021 Tomiño Oficiais de alumeado Bolsa de emprego
16/07/2021 Tomiño Operario/a laboral Interinidade e bolsa de emprego
16/07/2021 Tomiño Limpiadores/as Bolsa de emprego
15/07/2021 Consorcio provincial contraincendios Bombeiro/a condutor/a Bolsa de emprego
13/07/2021 Redondela Operarios/as de Emerxencias e Prevención e Defensa contra Incendios Forestais Bolsa de traballo
13/07/2021 A Estrada Técnico/a de Administración Xeral Persoal Funionario/a Interino/a
06/07/2021 Cerdedo-Cotobade Brigada de incendios Laboral temporal
06/07/2021 Vilaboa Arquitecta/o Funicionaria/o
06/07/2021 Vilaboa Administrativa/o Funicionaria/o
30/06/2021 Deputación de Pontevedra Oficial de Servicios Varios Funcionaria/o interina/o
29/06/2021 Ponteareas Profesor de Violín Laboral temporal
29/06/2021 Ponteareas Oficial/a terceira de oficios varios, Peón e Vixiante Funcionaria/o interina/o
29/06/2021 A Estrada Oficial Electricista Funcionaria/o
29/06/2021 A Estrada Auxiliar de Biblioteca Funcionaria/o
29/06/2021 A Cañiza Auxiliar de Axuda ao Fogar Bolsa de emprego
25/06/2021 Tui Prazas de profesor/a do conservatorio e/ou na escola de música de Tui Listaxe de reserva
25/06/2021 Forcarei Condutores operarios de servizos para vehículo de motobomba  
25/06/2021 Forcarei Brigada de Prevención e Defensa contra Incendios forestais  
22/06/2021 O Morrazo Xerente da mancomunidade Interinidade
22/06/2021 Silleda Auxiliar administrativo Funcionaria/o interina/o
17/06/2021 Bueu Técnica/o para oficina de turismo Laboral temporal
17/06/2021 Baiona 2 prazas de operarias/os de servizos múltiples Laboral interina/o
16/06/2021 Nigrán Técnicas/os de normalización lingüística Bolsa de emprego
11/06/2021 Nigrán Brigadas de protección e extinción de incendios Bolsa de emprego