Ágora, polo espazo público

Ágora é unha rede de acción institucional a prol de considerar e valorizar o espazo público como un dereito fundamental da cidadanía.

Un dos seus fundamentos é que o espazo público forma parte substancial da vida das persoas como escenario natural da vida colectiva.

Os concellos que formen parte desta rede comprométense a realizar políticas de  recuperación dos seus espazos públicos e a fomentar as mobilidades alternativas nos seus termos municipais. O obxectivo é que de aquí a xuño de 2023, os Concellos Ágora incrementen de forma substancial o espazo reservado para as persoas, itinerarios peonís e ciclabeis.

Ágora está promovido e coordinado pola Deputación de Pontevedra a través da súa área de Mobilidade Alternativa e Espazos Públicos Urbanos.

(Desliza para ver)

Última modificación: jueves, 19 noviembre 2020