Órganos de Goberno

Logo partido politicoPartido Socialista

Datos generales

Logo partido politicoPartido Popular

Datos generales

Logo partido politicoBloque Nacionalista Galego

Datos generales

Logo partido politicoGrupo Mixto

Datos generales