Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Contratación de dous mestres para a Escola de Cantería

Convocatoria para a contratación laboral por obra ou servizo determinado, a tempo parcial, de dous mestres para a Escola de Canteiros

Última modificación: Tuesday, 15 December 2015