Información económica e financeira

Información trimestral sobre a execución do orzamento 2019

 • 1º trimestre
 • 2º trimestre
  • Orzamento de ingresos 
  • Orzamento de gastos
 • 3º trimestre
  • Orzamento de ingresos 
  • Orzamento de gastos
 • 4º trimestre
  • Orzamento de ingresos
  • Orzamento de gastos

Última modificación: venres, 26 abril 2019