estraee

Xornada de presentación da Estratexia Sostible Transfronteiriza para a Xestión dos Residuos de Aparellos Eléctricos e Electrónicos

A xornada celebrase o día 22 de febreiro de 2018, ás 10 h no Salón de actos do Edificio Administrativo

Programa

INTERVENCIÓNS INSTITUCIONAIS E DOS SOCIOS DO PROXECTO

10:00 h  Acreditación e acomodación das persoas asistentes
10:15 h  Presidenta da Deputación de Pontevedra
10:30 h  Deputado de Cooperación Municipal
10:50 h  European Recycling Platform España
11:00 h  European Recycling Platform Portugal
11:10 h  LIPOR-Serviço Intermunicipalizado de Gestâo de Resíduos do Grande Porto
11:20 h  Fundación Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sostibilidade Enerxética (Energylab)
11:30 h  Revertia Reusing and Recycling
11:40 h  Pausa para o café
12:10 h  Intervención do experto Matias Rodrigues (director xeral de ERP España). Ao final da charla abrirase un turno de preguntas para os asistentes
13:00 h  Clausura

 

Relator: Matias Rodrigues (58 anos)

Formación en enxeñería electrónica complementada cun máster en xestión de empresas.
Iniciou a súa carreira profesional no sector da electrónica, traballou en áreas de I+D, produción, instalacións de sistemas e planificación en empresas coma Matra-Transports, Alsthom e Thomson-CSF.
En 1994 incorporouse ao sector da xestión de residuos, primeiro no grupo Suez-Lyonnaise e, posteriormente, no grupo Ferrovial, onde desempeñou funcións de comercial, márketing de servizos ou planificación estratéxica, entre outras.
Desde 2007 é especialista na xestión de RAEE. Desde 2011 é director xeneral de ERP España, Sistema Colectivo de Responsabilidade Ampliada do Produtor autorizado tanto para RAEE coma para residuos de pilas e acumuladores (RPA).

Formulario de participación

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n