Imaxe representativa do tema Benestar

Financiamento e prestación das axudas básicas de emerxencia nos servizos sociais comunitarios

Financiamento extraordinario con ocasión da declaración do estado de alarma co obxectivo de proporcionar asistencia económica aos concellos de menos de 20.000 habitantes nas súas competencias en materia de servizos sociais comunitarios Desta maneira préstase apoio económico para poderen atender as demandas de necesidade urxente e puntual das e dos veciños que se atopen en situación de risco de exclusión social.

Subvencións concedidas 2020

Última modificación: mércores, 20 maio 2020