Servizos á cidadanía

¿Que desexa formular?

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Examinar

Se desexa formular unha suxestión ou queixa sobre diversas materias ou asuntos cómpre que envíe un formulario por cada unha delas para facilitar a súa tramitación e contestación

Os campos marcados con * son obrigatorios

Datos da persoa solicitante

Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
DNI incorrecto
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Mail incorrecto
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n