Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Profesora ou profesor da Escola Universitaria de Enfermería

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente un posto de traballo de profesora ou profesor vacante na relación de postos de traballo de persoal laboral fixo da Escola Universitaria de Enfermería.

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Última modificación: venres, 26 xullo 2019