Transparencia Administrativa

Postos de traballo e retribucións

 • Cadro de persoal funcionario PDF - CSV
 • Persoal funcionario  PDF - CSV
 • Persoal funcionario do Plan de Estabilización de Emprego Temporal  PDF - CSV
 • Persoal laboral fixo  PDF - CSV
 • Persoal laboral fixo do Plan de Estabilización de Emprego Temporal  PDF - CSV
 • Persoal de confianza
 • Persoal directivo con rango de alto cargo
 • Organismos descentralizados
  • Escola de Enfermería
  • Consorcio Provincial de Pontevedra para a Prestación do Servizo Contraincendios e Salvamento  PDF
  • Consorcio para o Servizo Contra Incendios e Salvamento das Comarcas de Deza e Tabeirós-Terra de Montes  PDF

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: mércores, 22 xaneiro 2020