Cohesión Social

Cohesión Social

Cohesión Social

 • Ayudas básicas de emergencia

  Axudas básicas de emerxencia

  Co obxectivo de proporcionar aos concellos de menos de 20.000 habitantes apoio económico, atendendo as demandas da poboación que se atopa en situación ou risco de exclusión social

 • Servizo de teleasistencia domiciliaria

  Dirixido ás persoas maiores ou discapacitadas que vivan soas ou ás que estean acompañadas e teñan as súas facultades moi minguadas para valerse por si mesmos na vida cotiá

 • Réxime de atención diúrna no Centro Príncipe Felipe

  Este servizo de acollemento residencial diúrno procura preservar e potenciar a integración familiar natural como primeiro e principal recurso de protección, ademais de garantir as necesidades básicas

 • Centro Príncipe Felipe

  Réxime de acollemento residencial no Centro Príncipe Felipe

  Este servizo de acollemento residencial ten como finalidade atender a aquelas persoas menores procedentes de familias con problemáticas de risco psicosocial

 • Depo RúARTE

  Depo RúARTE

  Actividades alternativas e de lecer que atendan as demandas do colectivo xuvenil dos concellos da provincia