Igualdade

Igualdade

Igualdade

 • Conectadas 2020

  Conectadas 2020

  Ten como finalidade mellorar a formación básica das mulleres para favorecer as relacións interpersoais e o intercambio de experiencias e contribuír a mellorar a súa empregabilidade

 • Xoguetes sen estereotipos de xénero

  Xoguetes sen estereotipos de xénero

  Xogar é un dereito, unha fonte de aprendizaxe e unha vía de enriquecemento persoal recoñecida na Convención sobre os Dereitos do Neno. É deber das institucións públicas fomentar e facilitar que as nov...

 • "Mulleres en acción. Violencia zero" 2019-2020

  "Mulleres en acción. Violencia zero" 2019-2020

  Esta 5.ª edición supón a consolidación dun programa que, alén da Deputación de Pontevedra, que o promove e organiza, xa é da cidadanía, enche a rúa de reivindicación e activismo e propaga a nosa semen...

 • Xornada Mercantilización do corpo das mulleres

  Xornada Mercantilización do corpo das mulleres

  Espazo de encontro onde todas as persoas interesadas poidan compartir as súas experiencias e coñecementos sobre as diversas formas que adopta a mercantilización do corpo das mulleres e os factores que...

 • Premios Sofía Novoa

  Premios Sofía Novoa

  Os premios Sofía Novoa Ortiz á inclusión da perspectiva de xénero nos traballos de fin de grao e fin de máster