Indicadores de transparencia

Indicadores de transparencia

A publicación dos indicadores de transparencia está orientada a medir o nivel de transparencia da Deputación a través da avaliación de datos e da información publicada no portal institucional. A Deputación de Pontevedra, como mostra do seu compromiso coa transparencia e na busca dunha cidadanía informada, publica unha lista de indicadores que recollen dun xeito global a información dispoñible na web agrupada en distintos ámbitos de actuación.

Os indicadores de transparencia son auditados por Dyntra, unha plataforma colaborativa que traballa na medición e xestión de goberno aberto a través da análise dos datos públicos dun xeito non partidista e obxectivo. Con estes datos elabóranse distintas clasificacións, entre elas a das deputacións provinciais.

Información sobre a Deputación

Información sobre os cargos electos e o persoal

Información sobre a organización e o patrimonio da Deputación

Información sobre a estrutura da Deputación

Información sobre normas e institucións provinciais

Planificación e organización da Deputación

Comunicación e publicidade institucional

Comunicación pública  

E-administración

M-government (mobile government)

OPEN DATA

Participación e relación coa cidadanía

Información e atención á cidadanía

Grao de compromiso coa cidadanía

Transparencia económico-financeira

Información contable e orzamentaria

Transparencia nos ingresos e gastos provinciais

Transparencia nas débedas provinciais

Información económica e orzamentaria

Contratación de servizos

Procedemento de contratación de servizos

Relacións e operacións coas e cos provedores e contratistas

Servizos e apoio aos municipios

Plan de Obras e Servizos

Xestión tributaria

Asistencia e cooperación xurídica e económica

Asistencia técnica urbanística, de administración electrónica e contratación centralizada e informática

Outra información sobre servizos

A presidenta

Transparencia sobre o cargo

Persoal de confianza

Comunicación pública

Participación e colaboración cidadá

Última modificación: venres, 12 febreiro 2021