Infomración práctica para pemes e autonomos

Información práctica para pemes e persoas autónomas

A Deputación de Pontevedra recompilará e trasladaralles a estes colectivos os cambios normativos, fiscais ou financeiros provocados pola COVID-19

Desde a declaración do estado de alarma o pasado 14 de marzo as administracións públicas estableceron diversas normativas con medidas de apoio para paliar os efectos socioeconómicos da crise sanitaria.

A Deputación de Pontevedra, dentro do seu obxectivo marco de apoio ás pemes e ás persoas autónomas, recompilará e facilitará información con todos os cambios normativos e coas axudas dispoñibles para os colectivos sinalados.

A través do Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local estanse a preparar as seguintes accións:

  • Realización de 4 webinars sobre temas de interese a través dunha plataforma virtual
  • Publicación de guías prácticas con información actualizada sobre as medidas fronte á COVID-19
  • Recompilación e publicación de novidades fiscais, laborais e financeiras a nivel nacional, autonómico e local

Estas medidas de reforzo da información para pemes e persoas autónomas manteranse activas desde maio ata setembro. O contacto cos colectivos afectados realizarase a través da newsletter da Deputación de Pontevedra.

Respecto aos webinars, a información das datas e o formulario de inscrición publicarase na páxina web da Deputación de Pontevedra.

Se ten algunha dúbida deberá dirixirse ao Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local.