Infomración práctica para pemes e autonomos

Información práctica para pemes e persoas autónomas

A Deputación de Pontevedra recompilará e trasladaralles a estes colectivos os cambios normativos, fiscais ou financeiros provocados pola COVID-19

Desde a declaración do estado de alarma o pasado 14 de marzo as administracións públicas estableceron diversas normativas con medidas de apoio para paliar os efectos socioeconómicos da crise sanitaria.

A Deputación de Pontevedra, dentro do seu obxectivo marco de apoio ás pemes e ás persoas autónomas, recompilará e facilitará información con todos os cambios normativos e coas axudas dispoñibles para os colectivos sinalados.

Se ten algunha dúbida deberá dirixirse ao Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local.