Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Persoas titoras orientadoras para Depointegra Xove

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento interino por execución de programas de catro persoas titoras orientadoras como persoal técnico para levar a cabo o programa de carácter temporal "Depointegra Xove"

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)