Recursos humanos e formación

Recursos Humanos e Formación

Xestiona, administra e atende o persoal da institución

Convocatoria de varias prazas para os programas "SmartMiño" e "Visit Río Minho"

Esta convocatoria ten por obxecto o nomeamento interino por execución de programas dun/dunha director/a técnico/a, dous/dúas técnicos/as de xestión, un/unha técnico/a en comunicación e tres administrativos/as para levar a cabo os programas de carácter temporal " Estratexia de Cooperación Intelixente Río Miño Transfronterizo (SMART MIÑO)" e " Preservaçao e Valorizaçao do Rio Minho Transfronteiriço (VISIT RIO MINHO)"

O prazo para presentar as solicitudes será de 10 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Director/a técnico/a

Técnico/a de xestión

Técnico/a de comunicación

Administrativo/a

Última modificación: mércores, 07 febreiro 2018