Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Convocatoria para cubrir interinamente varias prazas vacantes no cadro de persoal funcionario e na RPT de persoal laboral fixo da Deputación

Esta convocatoria ten por obxecto cubrir interinamente, por razóns de urxencia e inaprazable necesidade, varias prazas e postos de traballo vacantes no cadro de persoal funcionario e laboral fixo, por quenda libre

Dúas prazas de técnica ou técnico medio de administración

Dúas prazas de administrativa ou administrativo

Unha praza de técnica ou técnico fitopatólogo

A data de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para cubrir interinamente unha praza de técnica ou técnico fitopatólogo cámbiase para o día 8 de abril de 2019, ás 9 horas, no Pazo provincial

Unha praza de arquitecta ou arquitecto

Unha praza de técnica ou técnico de mantemento

Unha praza de técnica ou técnico en orientación e procura de emprego

Unha praza de técnica ou técnico de xestión cultural

Unha praza de analista de laboratorio

Unha praza de técnica ou técnico informático

Unha praza de condutora ou condutor maquinista

Unha praza de operaria ou operario agrícola

Tres prazas de auxiliar técnica ou técnico de Gabinete Didáctico

Tres prazas de subalternas ou subalternos de oficios varios

Última modificación: Thursday, 30 May 2019