Pleno

Xunta de Voceiras/os

Logo partido politico Partido Socialista de Galicia-PSOE:

  • Voceiro: Carlos López Font
  • Vicevoceiro: Santos Héctor Rodríguez Díaz

Logo partido politico Bloque Nacionalista Galego:

  • Voceiro: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
  • Vicevoceiro: Uxío Benítez Fernández

Logo partido politico Partido Popular:

  • Voceiro: Jorge Cubela López
  • Vicevoceira: María José pardo Pumar

 

A presidencia correspóndelle o voceiro do grupo provincial do PSG-PSOE.

Frecuencia de actualización: continua

Última modificación: venres, 07 febreiro 2020