Pleno

Xunta de Voceiras/os

Partido Socialista de Galicia-PSOE:

  • Voceiro: Carlos López Font
  • Vicevoceiro: Santos Héctor Rodríguez Díaz

Bloque Nacionalista Galego:

  • Voceiro: Xosé Cesáreo Mosquera Lorenzo
  • Vicevoceiro: Uxío Benítez Fernández

Partido Popular:

  • Voceiro: Jorge Cubela López
  • Vicevoceira: María José pardo Pumar

 

A presidencia correspóndelle o voceiro do grupo provincial do PSG-PSOE.

Última modificación: mércores, 07 agosto 2019