Ramonas on Tour

Lei revolucionaria de mulleres

Texto aprobado polas comunidades indíxenas en 1993

Na súa xusta loita pola liberación do noso pobo, o EZLN incorpora as mulleres na loita revolucionaria sen importar a súa raza, credo, cor ou filiación política, co único requisito de facer súas as demandas do pobo explotado e o seu compromiso de cumprir e facer cumprir as leis e regulamentos da revolución. Ademais, tendo en conta a situación da muller traballadora en México, incorpóranse as súas xustas demandas de igualdade e xustiza na seguinte LEI REVOLUCIONARIA DE MULLERES:

  • Primeiro. As mulleres, sen importar a súa raza, credo, cor ou filiación política, teñen dereito a participar na loita revolucionaria no lugar e grao que a súa vontade e capacidade determinen.
  • Segundo. As mulleres teñen dereito a traballar e recibir un salario xusto.
  • Terceiro. As mulleres teñen dereito a decidir o número de fillas e fillos que poden ter e coidar.
  • Cuarto. As mulleres teñen dereito a participar nos asuntos da comunidade e exercer un cargo se son elixidas libre e democraticamente.
  • Quinto. As mulleres e as súas fillas e fillos teñen dereito á atención primaria na súa saúde e alimentación.
  • Sexto. As mulleres teñen dereito á educación.
  • Sétimo. As mulleres teñen dereito a elixir a súa parella e a non ser obrigadas pola forza a contraer matrimonio.
  • Oitavo. Ningunha muller poderá ser golpeada ou maltratada fisicamente, nin por familiares nin por persoas estrañas. Os delitos de intento de violación ou violación serán castigados severamente.
  • Noveno. As mulleres poderán ocupar cargos de dirección na organización e ter graos militares nas forzas armadas revolucionarias.
  • Décimo. As mulleres terán todos os dereitos e obrigas que sinalan as leis e regulamentos revolucionarios.

Última modificación: martes, 12 marzo 2019