Novos valores

Novos Valores de Artes Plásticas

O certame Novos Valores, convocado anualmente pola Deputación de Pontevedra, pretende impulsar os artistas galegos ou aqueles que residan en Galicia (pintores, escultores, fotógrafos, ceramistas, deseñadores, gravadores), que se poden presentar con obras orixinais non premiadas en anteriores edicións.

As obras entregaranse entre o 10 e o 19 de xuño do 2019, de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h, no Sexto edificio do Museo de Pontevedra, situado na rúa Padre Amoedo Carballo, número 3, c.p. 36002 Pontevedra

Última modificación: martes, 09 xullo 2019