O teu primeiro emprego

"O teu primeiro emprego" nas empresas e corporacións sectoriais

Código de expediente Titulación solicitada  Entidade de destino Concello
2019E03 CICLO SUPERIOR EN ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS PIRAGÜILLA, SC A Illa de Arousa
2019E07 CICLO SUPERIOR EN AXENCIAS DE VIAXES E XESTIÓN DE EVENTOS AROSA TOURS, SL Sanxenxo
2019E08 CICLO SUPERIOR EN COMERCIO INTERNACIONAL ECONOVEDADES I-D-I SL Nigrán
2019E11 CICLO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE APLICACIÓNS WEB BANASTRA SL Vilagarcía de Arousa
CENTRO DE INICIATIVAS PROFESIONALES, CIP Vigo
ELECTROSÓN GALICIA INDUSTRIAL, SL Porriño, O
LIDERA KNOWLEDGE, SL Vigo
PERFUMERIA FEGUS, SL Lalín
QUALIGY SOLUTIONS INNOVATION, SL Vilagarcía de Arousa
SILICON DESARROLLOS TECNOLÓGICOS, SL Lalín
SYNTELIX AVANCES TECNOLÓGICOS, SL Vigo
2019E12 CICLO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE PRODUTOS ELECTRÓNICOS/MANTEMENTO ELECTRÓNICO 123 COVENT, SL Pontevedra
ACEIS SERVICIO DE RESTAURACIÓN, SL Vigo
ELECTROSÓN GALICIA, SA Vigo
2019E13 CICLO SUPERIOR EN DESENVOLVEMENTO DE PROXECTOS MECÁNICOS BADER EUROPE GROUP SL Nigrán
2019E15 CICLO SUPERIOR EN INTEGRACIÓN SOCIAL BATA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, EMPRESA DE INSERCIÓN LABORAL SL Vilagarcía de Arousa
2019E16 CICLO SUPERIOR EN DOCUMENTACIÓN E ADMINISTRACIÓN SANITARIAS S Y S CLINICA DENTAL Bueu
2019E18 CICLO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE SERVIZOS DE RESTAURACIÓN PERES PICARO, GABRIELA FERNANDA (PANADERÍA Y DESPACHOS DE PAN) Lalín
2019E22 CICLO SUPERIOR EN MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS E DE FLUÍDOS INTEPO SC Pontevedra
2019E23 CICLO SUPERIOR EN MÁRKETING E PUBLICIDADE INFORMACIÓN DIRECTA, SL Vilagarcía de Arousa
2019E25 CICLO SUPERIOR EN ORTOPRÓTESES E PRODUTOS DE APOIO/CICLO SUPERIOR EN ORTOPROTÉSICA ORTOPEDIA VAL DO LEREZ, SL  Pontevedra
2019E29 CICLO SUPERIOR EN SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS E AUTOMATIZADOS TESWATER, SLU Mos
2019E30 CICLO SUPERIOR EN XESTIÓN DE VENDAS E ESPAZOS COMERCIAIS BREDARA, SLNE Barro
2019E31 CICLO SUPERIOR EN XESTIÓN FORESTAL E DO MEDIO NATURAL EMDESFOR 2002, SL Barro
2019E33 DIPLOMATURA/GRAO EN EDUCACIÓN SOCIAL ALVALOP SERVICIOS XXI, SL Lalín
CENTRO DE DÍA LEMBRANZAS S.L Cambados
2019E37 DIPLOMATURA/GRAO EN TURISMO SUPERNOVA ASISTENCIAS SLU Lalín
2019E38 ENXEÑERÍA INDUSTRIAL, ORIENTACIÓN EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL/GRAO EN ENXEÑERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL LAGO AVES HUEVOS Y CAZA SA Pontevedra
NORLEAN MANUFACTURAING&PRODUCTIVIDAD SL Vigo
2019E40 ENXEÑERÍA TÉCNICA AGRÍCOLA/GRAO EN ENXEÑERÍA AGRÍCOLA E AGROALIMENTARIA/GRAO EN ENXEÑERÍA AGRARIA/ENXEÑERÍA AGRÓNOMA AGROLAMAS, SL Lalín
2019E43 ENXEÑERÍA TÉCNICA FORESTAL/GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL E DO MEDIO NATURAL/GRAO EN ENXEÑERÍA FORESTAL/ENXEÑERÍA DE MONTES GALCA SOLUCIÓNS HABITACIONAIS, SL Vigo
2019E46 ENXEÑERÍA TÉCNICA INDUSTRIAL EN QUÍMICA INDUSTRIAL/LICENCIATURA EN QUÍMICA/ENXEÑERÍA QUÍMICA/GRAO EN ENXEÑERÍA EN QUÍMICA INDUSTRIAL/GRAO EN ENXEÑERÍA DE PROCESOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS SYSPRO INGENIERIA, SLU Vigo
2019E49 GRAO EN DESEÑO DE INTERIORES CUOCO ESTILO, SL Lalín
2019E51 GRAO EN ENXEÑERÍA INFORMÁTICA SISCOM DIVISION PROYECTOS SL Vigo
2019E52 LICENCIATURA/GRAO EN ODONTOLOXÍA VIGOPERIO, SL Pontevedra
2019E55 LICENCIATURA/GRAO EN BIOLOXÍA FERNÁNDEZ ALONSO, JESÚS (CIENCIA EN MOVIMIENTO) Gondomar
2019E56 LICENCIATURA/GRAO EN CIENCIAS DA ACTIVIDADE FÍSICA E DO DEPORTE CENTRO DE ORIENTACIÓN DE ESTUDIOS COMERCIALES Estrada, A
2019E57 LICENCIATURA/GRAO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL A MOVIDA CULTURAL, SLL Vigo
2019E58 LICENCIATURA/GRAO EN ECONOMÍA MUNDOVALOR Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL, SL Pontevedra
2019E60 LICENCIATURA/GRAO EN PSICOLOXÍA ESTUDIO Y FORMACIÓN EMPRENDEDOR SL Vigo
2019E61 LICENCIATURA/GRAO EN PUBLICIDADE E RELACIÓNS PÚBLICAS CONSTRUCCIONES MANUEL SANTAMARIA, S.L. Meis
FORESTA FILMS SL Vigo
CABO ESTAY BEACH, S.L. Vigo
ICONWEB AGENCIA DE DISEÑO Y MARKETING SL Pontevedra
ELEMENTAL CHEFS SL Vigo
SINERGIA CONSULTORÍA, FORMACIÓN Y EVENTOS SL Vigo
PENAS REY, LORENA (ACTUALIZADOS COMUNICACIÓN) Estrada, A
2019E62 LICENCIATURA/GRAO EN SOCIOLOXÍA IDEARA, SL Vigo
2019E64 LICENCIATURA/GRAO EN XORNALISMO ALOLA PUBLICIDAD SL Tui
LA ALACENA ROJA, S.L Pontevedra
2019E65 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN INFANTIL/GRAO EN EDUCACIÓN INFANTIL NAVARRO RODRÍGUEZ, RAQUEL (ESCUELA INFANTIL ESTRELAS AMARELAS) Vilagarcía de Arousa
2019E66 MESTRE, ESPECIALIDADE EN EDUCACIÓN PRIMARIA/GRAO EN EDUCACIÓN PRIMARIA GRUPO GALLEGA LABORAL DEZA SL Silleda

Nesta primeira fase seleccionaranse as empresas e corporacións sectoriais da provincia de Pontevedra como entidades colaboradoras e determinaranse as titulacións universitarias e de ciclos superiores de formación profesional dos 250 postos de traballo que se van desempeñar baixo a modalidade de contrato en prácticas, que se dividirán en dous grupos:

  • 1.º grupo: 150 contratacións en prácticas para persoas tituladas universitarias
  • 2.º grupo: 100 contratacións en prácticas para persoas tituladas en ciclos superiores de formación profesional

As contratacións laborais en prácticas que se deriven realizaranse de entre as entidades colaboradoras e as e os titulados universitarios e de formación profesional de ciclos superiores sen experiencia laboral previa co fin de que poidan adquirir a práctica profesional adecuada ao nivel de estudos cursados e facilitar a súa inserción no mercado laboral.

A través desta subvención financiarase unha parte do custo laboral total dun contrato en prácticas por un primeiro período de seis meses e outros seis meses máis no caso de prórroga do contrato e condicionado á existencia de crédito suficiente no Orzamento provincial correspondente.

A entidade colaboradora correrá co gasto que deba suplementar ata acadar o custo laboral total que corresponda á súa categoría polo convenio colectivo aplicable, incluída a cota empresarial á Seguridade Social e os incentivos, produtividades e/ou outros conceptos salariais derivados da relación contractual coa empresa.

A contía máxima da subvención que se lle concederá a cada persoa contratada en prácticas segundo a categoría e titulación requirida será a seguinte:

Titulación Importe máximo de subvención Total máximo de subvención
Licenciatura, grao ou diplomatura 1.000 €/mes 12.000 €
Ciclo superior de formación profesional 950 €/mes 11.400 €

A Deputación provincial será a encargada de seleccionar as persoas que se contraten mediante a presentación das ofertas de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego da provincia de Pontevedra, que realizará a sondaxe dos postos que se queren cubrir en toda a provincia segundo as titulacións requiridas polas entidades colaboradoras.

A selección efectuarase de entre as persoas demandantes de emprego desempregadas ou con tarxeta de mellora de emprego inscritas no Servizo Público de Emprego da provincia de Pontevedra  que cumpran os requisitos esixidos para a formalización dun contrato en prácticas recollidos nas bases 3 e 4 da convocatoria. O ámbito de busca de emprego non poderá superar o nivel provincial.

Última modificación: mércores, 04 decembro 2019