Obradoiros de verán no Museo 2020

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE (PAI, NAI OU TITOR/A)
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
DATOS DA NENA OU NENO PARTICIPANTE
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.
OBRADOIROS SELECCIONADOS (marque segundo preferencia, 1, 2, 3 na quenda que lle corresponda por obradoiro)

 • Nenos/as de 6 a 9 anos Do 13 ao 17 de xullo (11 a 13 h)
 • Nenos/as de 10 a 13 anos Do 20 ao 24 de xullo (11 a 13 h)

 • Nenos/as de 5 a 7 anos Do 28 ao 31 de xullo (11 a 13 h)
 • Nenos/as de 8 a 10 anos Do 4 ao 7 de agosto (11 a 13:00 h)
 • Nenos/as de 11 a 13 anos Do 11 ao 14 de agosto (11 a 13:00 h)

 • Nenos/as de 5 a 8 anos Do 18 ao 21 de agosto (11 a 13 h)
 • Nenos/as de 9 a 13 anos Do 25 ao 28 de agosto (11 a 13:00 h)

DOCUMENTACIÓN
Este campo é obrigatorio.
Examinar
Este campo é obrigatorio.
Este campo é obrigatorio.

Directrices para a participación nos obradoiros de verán:

 • Para participar nos obradoiros de verán é necesario cubrir o impreso de inscrición cos datos da/o participante.
 • Deberase presentar unha fotocopia do DNI da nena ou neno ou do libro de familia que xustifique a súa idade.
 • As e os participantes deben ter cumpridos ou cumprir os anos requiridos para o obradoiro solicitado ao longo deste ano.
 • Adxudicarase un obradoiro por nena ou neno salvo que queden prazas vacantes nalgún deles, en cuxo caso poderán optar a elas.
 • O prazo de inscrición será do xoves 2 ao martes 7 de xullo.
 • As prazas adxudicaranse por estrita orde de presentación.
 • O xoves 9 de xullo publicarase na páxina Web do Museo a relación de persoas admitidas e a lista de agarda.