Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Oferta de emprego público

Oferta de emprego público con carácter anual, que comprende o número total de prazas de persoal funcionario de carreira e de postos de traballo de persoal laboral fixo na Deputación mediante convocatoria pública, que se publica no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO), coas súas correspondentes bases e programas, e mediante o extracto das citadas convocatorias no Diario Oficial de Galicia (DOG) e mais no Boletín Oficial do Estado (BOE).

Frecuencia de actualización: anual

Última modificación: luns, 28 setembro 2020