Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

4 postos de traballo no ORAL

Esta convocatoria ten por obxecto a provisión de catro postos de traballo adscritos ao Servizo do ORAL, reservados a persoal laboral fixo da Deputación Provincial de Pontevedra, polo sistema de concurso de méritos específico.

O prazo para presentar as solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO)

Esta rectificación amplía o prazo de presentación de solicitudes para o posto de xefatura de negociado–IIVTNU, que se computará dende esta publicación no BOPPO e polo tempo indicado nas bases, considerándose dentro de prazo as presentadas con anterioridade

Última modificación: martes, 13 agosto 2019