Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Catro postos de traballo vacantes no cadro de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público do ano 2015

Convocatoria de catro postos de traballo vacantes no cadro de persoal laboral fixo incluídas na oferta de emprego público do ano 2015

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Diario Oficial de Galicia

No exercicio de informática utilizarase a versión de Office 2013, Word 2013 e Outlook 2013

Última modificación: venres, 04 maio 2018