Imaxe representativa do tema Formación e Emprego

Prazas vacantes no plantel funcionario da oferta de emprego público dos anos 2016 e 2017 reservadas á quenda libre

Convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir prazas vacantes no cadro de persoal funcionario da Deputación de Pontevedra, incluídas na oferta de emprego público dos anos 2016 e 2017, e reservadas á quenda libre.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE), mediante extracto e previa publicación do texto íntegro das bases e a convocatoria no BOPPO e o extracto no Diario Oficial de Galicia (DOG)

Última modificación: martes, 10 setembro 2019