Calendario fiscal 2020

Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2020, segundo os prazos sinalados nos seguintes cadros e coas especificacións que a continuación se detallan:

Impostos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1) Data de cargo en conta (2)
IVTM 8 de abril 8 de xuño 8 de maio ---
IBI 28 de xullo 5 de novembro 2 de outubro 1er plazo 2º plazo
14 de agosto 2 de outubro
IAE 4 de setembro 4 de novembro 4 de novembro ---
 
Taxas e prezos Data de inicio Data de remate Data de cargo en conta (1)
1er trimestre 6 de febreiro 6 de abril 6 de marzo
2º trimestre 6 de maio 6 de xullo 5 de xuño
3º trimestre 6 de agosto 6 de outubro 7 de setembro
4º trimestre 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

 

(1) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria polo importe total do recibo
(2) Data de cargo en conta para os recibos con orde de domiciliación bancaria en dous prazos, cada un deles polo 50 % do importe do recibo

 

ACCESO RÁPIDO