Calendario fiscal 2020

Medidas extraordinarias no ámbito de aplicación dos tributos delegados polos concellos e outras entidades delegantes na Deputación para minimizar o impacto fiscal derivado do estado de alarma decretado no entorno da crise COVID19 (BOPPO 24/03/2020)

Calendario fiscal do contribuínte para o exercicio 2020, segundo os prazos sinalados nos seguintes cadros e coas especificacións que a continuación se detallan:

Impostos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta  Data de cargo en conta  PLAN COVID-19 Data de cargo en conta Sistema especial de pago de IBI
IVTM 15 de xuño 3 de setembro 3 de setembro Día 5 de cada mes a partir do 5 de xullo ---
IBI 25 de xuño 5 de novembro 5 de outubro Día 5 de cada mes a partir do 5 de xullo 1er prazo 2º prazo
14 de agosto 2 de outubro
IAE 4 de setembro 16 de novembro 16 de novembro Día 5 de cada mes a partir do 5 de setembro ---
 
Tasas e prezos públicos Data de inicio Data de finalización Data de cargo en conta 
1o cobro 6 de febrero 22 de xuño 6 de marzo
2º cobro 15 de xullo 15 de setembro 2 de setembro
3o cobro 16 de setembro 16 de novembro 2 de novembro
4º cobro 30 de outubro 30 de decembro 2 de decembro

 

ACCESO RÁPIDO