ORAL-Xestión tributaria

Domiciliación dos recibos

O ORAL pon á túa disposición diversas formas de domiciliar o pagamento dos teus recibos:

 

 • Presencialmente en calquera oficina do ORAL

  Presencialmente, en calquera das oficinas do ORAL

  Consulte a relación de oficinas do ORAL

  Deberá identificarse e presentar a solicitude de domiciliación bancaria

 • Oficina Virtual Tributaria

  A través da Oficina Virtual Tributaria:

  Consultar e/ou cambiar as miñas domiciliacións

  24 horas, 7 días á semana, 365 días ao ano

  Será necesaria identificación dixital (para xestionar as domiciliacións dos seus recibos)

 • Outras forma de domiciliación

  Outras formas de solicitar a domiciliación bancaria:

  Presentando a solicitude de domiciliación bancaria en calquera dos rexistros descritos no artigo 16.4 a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común

  Na súa propia entidade bancaria

Importante: para que produza efecto a domiciliación debe realizarse dous meses antes de que comece o período de cobranza voluntaria.