Os nosos datos

Datos xerais

 • Servizo a 496.219  cidadás e cidadáns dos concellos delegantes 
 • 919.785  persoas contribuíntes
 • 53  concellos delegantes
 • 9  entidades locais distintas dos concellos
 • 86  % dos concellos xestionados no ámbito provincial
 • 26  concellos que delegaron a colaboración nas sancións de tráfico
 • 148  persoas empregadas públicas
 • 23  centros de traballo

Delegacións tributarias

 • IBI: 49  concellos
 • Xestión catastral: 47  concellos
 • IAE: 48  concellos
 • IVTM: 45  concellos
 • ICIO: 25  concellos
 • IIVTNU: 24  concellos
 • Taxas: 55  concellos e outras entidades
 • Recadación executiva: 56  concellos e outras entidades

Asistencias realizadas

 • 97.657  persoas contribuíntes atendidas presencialmente
 • 36.771  chamadas recibidas e atendidas
 • 12.744  correos electrónicos xestionados
 • 11.881  xestións na Oficina Virtual Tributaria

 

Fonte: Memoria ORAL 2018

ACCESO RÁPIDO