ORAL-Xestión tributaria

Persoal

Para a realización das tarefas que ten encomendadas o ORAL conta cun total de 140 postos de traballo, dos cales 130 están ocupados (74 postos ocupados por mulleres e 56 por homes), segundo a seguinte distribución:

 

Distribución do persoal por categorías

Grupo Relación Laboral Nº postos Ocupados Vacantes
A1 Funcionario/a 8 6 2
A2 Funcionario/a 10 5 5
C1 Funcionario/a 4 4 0
Persoal Laboral 95 88 7
C2 Funcionario/a 2 2 0
Persoal Laboral 30 25 5
TOTAL 149 130 19

Distribución do persoal por sexo

Grupo Homes Mulleres
 A1 3 3
A2 4 1
C1 40 52
C2 9 18
TOTAL

 

56

 

74

 

Distribución do persoal por tipo de relación

Grupo Laboral Funcionario
A1 0 6
A2 0 5
C1 88 4
C2 25 2
TOTAL 113 17

Distribución do persoal por rango de idade

Grupo < 30 30 a 45 46 a 55 56 a 65
A1 0 2 1 3
A2 0 2 3 0
C1 1 30 39 22
C2 1 19 5 2
TOTAL 2 53 48 27

Distribución do persoal por localización do posto de traballo

Localización Persoal
Tesourería 2
Dirección 1
Coordinación 8
Centro de Atención telefónica 6
S. Xurídicos e Asuntos xerais 8
S. Xestión Catastral e Tibutria do IBI 17
S. Xestión de Recursos PP 18
S. Xestión Orzamentaria 5
S. Recadación 16
Oficinas periféricas 49

 

 

ACCESO RÁPIDO