ORAL-Xestión tributaria

IVTM

 

Que é o IVTM?

O artigo 92 do Real decreto lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establece que o imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un tributo directo que grava a titularidade dos vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.

Non están suxeitos a este imposto:

 • Os vehículos que, aínda que fosen dados de baixa nos rexistros por antigüidade do seu modelo, estean autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou carreiras limitadas aos da súa natureza
 • Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuxa carga útil non sexa superior a 750 quilogramos

Quen ten que pagar o IVTM?

Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as entidades referidas no artigo 35.4 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, xeral tributaria, a cuxo nome estea o vehículo no permiso de circulación.

Concellos que delegaron o IVTM no ORAL

 • Agolada
 • Arbo
 • Baiona
 • Barro
 • Caldas de Reis
 • Cambados
 • Campo Lameiro
 • Cañiza, A
 • Catoira
 • Cerdedo-Cotobade
 • Covelo
 • Crecente
 • Cuntis
 • Dozón
 • Estrada, A
 • Fornelos de Montes
 • Gondomar
 • Lalín
 • Lama, A
 • Meaño
 • Meis
 • Moaña
 • Mondariz
 • Mondariz-Balneario
 • Moraña
 • Neves, As
 • Oia
 • Pazos de Borbén
 • Porriño, O
 • Portas
 • Poio
 • Ponteareas
 • Pontecesures
 • Ponte Caldelas
 • Rodeiro
 • Rosal, O
 • Salceda de Caselas
 • Salvaterra de Miño
 • Sanxenxo
 • Silleda
 • Soutomaior
 • Tomiño
 • Tui
 • Valga
 • Vilaboa
 • Vila de Cruces
 • Vilanova de Arousa

Trámites

 • Solicitude de bonificacións e exencións que procedan
 • Presentación de solicitudes de rateo de recibos nos casos taxados
 • Solicitude de fraccionamentos
 • Domiciliación dos meus recibos
 • Solicitude de certificados de débedas

Preguntas frecuentes

 Vou vender o meu vehículo, que debo facer?

 Se vendín o meu vehículo este ano, correspóndeme o pago do IVTM? Teño que pagar todo o recibo ou a parte proporcional?

 Se din de baixa o meu vehículo, correspóndeme o pago do IVTM? E, se xa o paguei, teño dereito á devolución de, polo menos, unha parte?

 Se levo o meu vehículo ao despezamento, teño que solicitar a baixa definitiva en Tráfico?

 Son unha persoa con diversidade funcional; correspóndeme a exención no pago do imposto sobre vehículo de tracción mecánica dos vehículos que figuran ao meu nome?

 Teño un vehículo cunha antigüidade superior a 25 anos, teño que pagar o imposto?

 Agora vivo noutro municipio e chegoume o recibo de IVTM do municipio onde residía anteriormente; que podo facer para cambialo?

 Comprei un vehículo novo, que debo facer?

 Comprei un vehículo, pero en Tráfico non podo realizar a transferencia porque lles figura pendente de pagamento o recibo de IVTM do ano anterior; que debo facer?

Normativa

Non atopas o que buscas? Chámanos ao 886 211 400 e te axudaremos a atopar a información que necesitas. Tamén podes mandarnos unha consulta por escrito a través do seguinte acceso: CONTACTA

ACCESO RÁPIDO