Ordenanzas

Ordenanzas

Ordenanza de transparencia e acceso á información pública

Aprobación definitiva da ordenanza reguladora da compostaxe local para os biorresiduos municipais do Plan Revitaliza

Aprobación definitiva da ordenanza reguladora do funcionamento, uso e organización do Castelo de Soutomaior

Modificación da ordenanza reguladora da taxa polos servizos que se prestan no Castelo de Soutomaior

Ordenanza reguladora da rede de oficinas de turismo Info Rías Baixas

Ordenanza reguladora do funcionamento do Centro Provincial de Xestión do Coñecemento Arqueolóxico (CXCA)

Ordenanza xeral de subvencións da Deputación

Ordenanza reguladora do servizo económico provincial dos viveiros de empresas de Barro-Meis e Lalín

Ordenanza fiscal xeral do Órgano de Xestión Tributaria e Recadación de Recursos Locais (ORAL) da Deputación de Pontevedra

Ordenanza de seguridade viaria

Ordenanza reguladora do Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Ordenanza de normalización lingüística

Última modificación: xoves, 02 xullo 2020