Emprego

Orientación e procura de emprego

DESCUBRE O TEU TALENTO!

O papel da orientación na procura de emprego

A orientación laboral é un proceso para establecer obxectivos, fomentar determinadas actitudes, desenvolver estratexias e optimizar tempos e recursos para mellorar a empregabilidade e inserción laboral das persoas en procura activa de emprego.

Os elementos clave

No marco da Estratexia Europea para o Emprego e no ámbito da colaboración institucional, a Deputación de Pontevedra, a través da Área de Orientación e Procura de Emprego do Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local, ofrece asesoramento individual e personalizado, así como accións grupais para facilitar o acceso ao mercado laboral. O asesoramento lévase a cabo mediante entrevistas persoais de apoio e un seguimento con persoal técnico de orientación laboral vinculado aos diferentes proxectos.

Interésache ver os contidos relacionados

Última modificación: xoves, 13 xuño 2019