Emprego

Autocoñecemento e autoestima

A procura de emprego debe comezar cunha análise das túas fortalezas e debilidades, ademais da exploración das oportunidades reais do ámbito laboral, que che axudarán a identificar:

  • Que traballos podes facer, descubrindo os coñecementos e habilidades que posúes e que podes adquirir a través dos estudos, da experiencia laboral ou de experiencias non formais
  • Que profesión che gusta, investigando sobre as ocupacións e postos de traballo que máis che atraen e que mellor se adaptan ás túas características
  • Que competencias profesionais deberías mellorar para facilitar a empregabilidade e incrementar a eficiencia na procura de emprego

Para axudarche a identificar as ocupacións máis afíns aos teus intereses profesionais podes realizar cuestionarios de orientación vocacional.

Última modificación: martes, 06 marzo 2018