Emprego

Coñecementos e habilidades

É conveniente ir descubrindo os coñecementos e habilidades que posúes e que podes adquirir a través dos estudos, da experiencia laboral ou de experiencias non formais. Iso permitirache explorar as ocupacións que che gustaría desempeñar e, a partir de aí, tomar decisións de modo moito máis fácil cando:

  • Teñas que elixir formación específica ou un itinerario formativo
  • Teñas que elixir un emprego ou traballo que desexarías realizar
  • Necesites un cambio profesional e reciclarte porque quedaches sen emprego ou desexas promocionar profesionalmente

Ademais, recomendámosche explorar as diferentes ocupacións, identificar novas saídas profesionais e coñecer as novas oportunidades que ofrece o mercado laboral a través de informes ocupacionais nas webs de entidades públicas ou privadas, coma os informes de Adecco, ou de aplicacións web coma a do Instituto Galego das Cualificacións.

Última modificación: martes, 06 marzo 2018