Emprego

Certificados de profesionalidade

Os certificados de profesionalidade, expedidos polo SEPE e os órganos competentes das comunidades autónomas, teñen carácter oficial e validez unicamente profesional en todo o territorio nacional.

Ligazóns que che poden interesar:

Última modificación: venres, 16 marzo 2018