Emprego

Observatorio das ocupacións

Tanto o Observatorio do Emprego do SPEG coma o Observatorio das Ocupacións do SEPE son instrumentos técnicos que analizan a situación e as tendencias do mercado de traballo, as ocupacións, os colectivos de interese para o emprego e as transformacións que se producen nel, proporcionando informacións clave para o deseño das políticas de formación profesional e anticipándose aos retos e requirimentos que o mercado de traballo expón, para facilitar así a toma de decisións.

Tamén existe unha rede de observatorios das comunidades autónomas.

O SEPE realiza as seguintes publicacións que se poden consultar na súa web:

  • Perfís da oferta de emprego
  • Informes sobre o mercado de traballo
  • Informes e estudos sobre tendencias do mercado de traballo
  • Estudos sobre mobilidade das e dos traballadores
  • Estudos prospectivos sectoriais
  • Revista semestral Cadernos do Mercado de Traballo (CMT)

Última modificación: venres, 16 marzo 2018