Emprego

Proxectos de orientación

Desde o Servizo de Promoción de Emprego e Desenvolvemento Local da Deputación de Pontevedra desenvólvense diferentes proxectos que comportan accións de orientación e procura de emprego dirixidas a incrementar as posibilidades de inserción laboral das persoas que desexan mellorar a súa empregabilidade, xa sexa por conta propia ou allea.

Última modificación: martes, 27 febreiro 2018