Deputación de Pontevedra
Enquisa
O Servizo de Emprego está a desenvolver varios programas de apoio e formación sobre emprego (DepoEmprende, DepoEmprende II, DepoIntegra Xoven, DepoEmprega…)

En que aspectos se debe insistir máis?

Dinos que che parece

Este campo é obrigatorio.

Os campos marcados con * son obrigatorios

Datos da persoa

Aviso legal

Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R. d. 1720/2007, de protección de datos de carácter persoal, e poderán ser incorporados aos ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: avda. Montero Ríos, s/n