Deputación de Pontevedra

Enquisas finalizadas

Durante este período, a Deputación non quixo deixar de conmemorar o mes da cultura achegando a cada casa iniciativas e actividades coma as que hai nesta páxina: https://www.depo.gal/mes-da-cultura. Estante a axudar no confinamento? Gústanche?

% Votos
75% 6
a. Si
25% 2
b. Non

Votos totais: 8

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 8/05/20 14:10.

“DEPOrte escolas” é un programa deportivo totalmente gratuíto que busca promover a actividade físico-deportiva entre as nenas e nenos en idade escolar a través da oferta de diferentes modalidades deportivas: atletismo, baloncesto, balonmán, fútbol, judo, patinaxe, piragüismo, rugby e taekwondo.

Contribúen as “DEPOrte escolas” ao fomento do deporte nos concellos da provincia?

% Votos
62% 83
a. Si
38% 50
b. Non

Votos totais: 133

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 13/06/20 14:13.

A iniciativa SmartPeme posúe unha rede de puntos nas diferentes comarcas da provincia de Pontevedra onde se presta un servizo de información e asesoramento, presencial e personalizado, sobre as TIC e as novas tecnoloxías, que son atendidos por persoal asesor cualificado nesas materias. Está dirixida ás persoas autónomas e ás micropemes.

Coñeces o programa Smartpeme e as súas actividades?

% Votos
4% 3
a. Si, asistín a algunha das súas actividades
72% 60
b. Si, coñézoo pero non participei nel
24% 20
c. Non, pero me gustaría coñecelo

Votos totais: 83

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 30/05/19 13:04.

Un novo modelo de política deportiva implica unha serie de transformacións neste eido. Deporte Escolas, DepoDesafío, Depo Andainas ou DepoRutas BTT son algúns exemplos deste cambio.

Cal destas outras actividades habería que potenciar?

% Votos
62% 47
a. Axudas ao deporte feminino e adaptado
16% 12
b. Patrocinio de grandes acontecementos deportivos
22% 17
c. Achegas para a asistencia das e dos nosos deportistas a campionatos deportivos

Votos totais: 76

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 14/04/19 14:53.

Unha das áreas que máis identifican este Goberno é a cohesión social. Ademais dos programas con prazas gratuítas para persoas en risco de exclusión social que se están a desenvolver (Tecendo lazos, Depo en marcha...), os recursos desta área de goberno deberían dirixirse a:

% Votos
59% 16
a. Plans e proxectos para colectivos vulnerables
15% 4
b. Axudas a entidades sen ánimo de lucro
26% 7
c. Teleasistencia domiciliaria

Votos totais: 27

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 2/01/19 8:26.

A igualdade é unha aposta prioritaria deste Goberno da Deputación e, despois de 3 anos, está considerado un servizo de referencia en Galicia e no Estado. En que liñas de actuación considera que se debe incidir?

% Votos
16% 9
a. Campañas para loitar contra a violencia machista
69% 40
b. Actividades formativas para o fomento da igualdade de oportunidades
16% 9
c. Accións de visibilización da muller en todos os eidos (cultura, empresa, universidade, tecnoloxía, ámbito rural e marítimo, ciencia...)

Votos totais: 58

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 1/12/18 18:25.