Deputación de Pontevedra

Enquisas finalizadas

A iniciativa SmartPeme posúe unha rede de puntos nas diferentes comarcas da provincia de Pontevedra onde se presta un servizo de información e asesoramento, presencial e personalizado, sobre as TIC e as novas tecnoloxías, que son atendidos por persoal asesor cualificado nesas materias. Está dirixida ás persoas autónomas e ás micropemes.

Coñeces o programa Smartpeme e as súas actividades?

% Votos
4% 3
a. Si, asistín a algunha das súas actividades
72% 60
b. Si, coñézoo pero non participei nel
24% 20
c. Non, pero me gustaría coñecelo

Votos totais: 83

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 5/30/19 1:04 PM.

Un novo modelo de política deportiva implica unha serie de transformacións neste eido. Deporte Escolas, DepoDesafío, Depo Andainas ou DepoRutas BTT son algúns exemplos deste cambio.

Cal destas outras actividades habería que potenciar?

% Votos
62% 47
a. Axudas ao deporte feminino e adaptado
16% 12
b. Patrocinio de grandes acontecementos deportivos
22% 17
c. Achegas para a asistencia das e dos nosos deportistas a campionatos deportivos

Votos totais: 76

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 4/14/19 2:53 PM.

Unha das áreas que máis identifican este Goberno é a cohesión social. Ademais dos programas con prazas gratuítas para persoas en risco de exclusión social que se están a desenvolver (Tecendo lazos, Depo en marcha...), os recursos desta área de goberno deberían dirixirse a:

% Votos
59% 16
a. Plans e proxectos para colectivos vulnerables
15% 4
b. Axudas a entidades sen ánimo de lucro
26% 7
c. Teleasistencia domiciliaria

Votos totais: 27

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 1/2/19 8:26 AM.

A igualdade é unha aposta prioritaria deste Goberno da Deputación e, despois de 3 anos, está considerado un servizo de referencia en Galicia e no Estado. En que liñas de actuación considera que se debe incidir?

% Votos
16% 9
a. Campañas para loitar contra a violencia machista
69% 40
b. Actividades formativas para o fomento da igualdade de oportunidades
16% 9
c. Accións de visibilización da muller en todos os eidos (cultura, empresa, universidade, tecnoloxía, ámbito rural e marítimo, ciencia...)

Votos totais: 58

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 12/1/18 6:25 PM.

Case a metade do orzamento total da Deputación de Pontevedra está dirixido á cooperación directa e estreita cos concellos da provincia.

En que accións se debería investir máis?

% Votos
13% 23
a. Axudas para os concellos máis pequenos
43% 76
b. Contratación de persoas desempregadas
44% 79
c. Equipamentos e dotacións singulares

Votos totais: 178

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 10/31/18 8:55 AM.

Turismo Rías Baixas está a levar a cabo diversas accións para promover un destino de calidade, sustentable e internacional.

Na súa opinión, cal destas iniciativas habería que impulsar máis para lograr este obxectivo?

% Votos
25% 40
a. Potenciación do turismo cultural
8% 13
b. Presentacións do destino Rías Baixas noutras cidades de España e Portugal
66% 105
c. Maior presenza en feiras internacionais do sector coma Fitur

Votos totais: 158

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 10/1/18 8:36 AM.

O Servizo de Emprego está a desenvolver varios programas de apoio e formación sobre emprego (DepoEmprende, DepoEmprende II, DepoIntegra Xoven, DepoEmprega…)

En que aspectos se debe insistir máis?

% Votos
19% 44
a. Formación certificada
11% 24
b. Obradoiros
70% 160
c. Formación e apoio ao emprendemento

Votos totais: 228

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 9/13/18 8:36 AM.

En outubro de 2016 a Deputación iniciou un programa centrado no impulso de solucións para a Administración electrónica.

Utilizas a Administración electrónica do teu Concello ou a da Deputación?

% Votos
34% 37
a. Si
45% 50
b. Non
21% 23
c. Ás veces

Votos totais: 110

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 7/27/18 10:06 AM.

En 2015 a Deputación de Pontevedra puxo en marcha o Servizo de Igualdade. Que ámbito deste proxecto consideras prioritario?

% Votos
33% 18
a. A formación. Escola de Igualdade María Vinyals
25% 14
b. As campañas de sensibilización
42% 23
c. Os programas de axuda

Votos totais: 55

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 7/27/18 10:05 AM.

Gustouche a renovación da nosa web?

% Votos
74% 96
a. Moito, encántame
12% 15
b. Regular, faría cambios
15% 19
c. Pouco, moi mellorable

Votos totais: 130

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 7/27/18 10:04 AM.