Deputación de Pontevedra
Enquisas finalizadas
O Servizo de Emprego está a desenvolver varios programas de apoio e formación sobre emprego (DepoEmprende, DepoEmprende II, DepoIntegra Xoven, DepoEmprega…)

En que aspectos se debe insistir máis?
% Votos
19% 44
a. Formación certificada
11% 24
b. Obradoiros
70% 160
c. Formación e apoio ao emprendemento

Votos totais: 228

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 13/09/18 8:36.
En outubro de 2016 a Deputación iniciou un programa centrado no impulso de solucións para a Administración electrónica.

Utilizas a Administración electrónica do teu Concello ou a da Deputación?
% Votos
34% 37
a. Si
45% 50
b. Non
21% 23
c. Ás veces

Votos totais: 110

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 27/07/18 10:06.
En 2015 a Deputación de Pontevedra puxo en marcha o Servizo de Igualdade. Que ámbito deste proxecto consideras prioritario?
% Votos
33% 18
a. A formación. Escola de Igualdade María Vinyals
25% 14
b. As campañas de sensibilización
42% 23
c. Os programas de axuda

Votos totais: 55

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 27/07/18 10:05.
Gustouche a renovación da nosa web?
% Votos
74% 96
a. Moito, encántame
12% 15
b. Regular, faría cambios
15% 19
c. Pouco, moi mellorable

Votos totais: 130

Xa non é posible votar, esta enquisa caducou o 27/07/18 10:04.