Plan de formación

Plan de formación continua para o ano 2018

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) e rematará dez días antes do comezo de cada acción formativa

Cursos da modalidade EN LIÑA

Cursos de modalidade PRESENCIAL

Cursos de modalidade SEMIPRESENCIAL

Accións formativas para persoal da Deputación de Pontevedra

Xornadas

Última modificación: mércores, 08 agosto 2018