Plan Camiña á Escola!

Plan "Camiña á escola!"

A Deputación de Pontevedra, dentro da súa Estratexia de Mobilidade 3.0, coloca os colectivos máis vulnerables como suxeitos principais das melloras en materia de mobilidade: unha das principais prioridades é mellorar o espazo público para as máis cativas e cativos.

Por iso o Servizo de Mobilidade está a impulsar o plan "Camiña á escola!", no que se redactan proxectos e plans de dinamización de ámbitos escolares seguros na rede de estradas provinciais da provincia de Pontevedra.

Este plan persegue que as e os escolares poidan desprazarse sós desde as súas casas ao centro educativo correspondente, a través de prácticas de mobilidade máis sustentables que as actuais e coa promoción da autonomía e responsabilidade das rapazas e rapaces.

O obxectivo da Deputación é contar coa colaboración dos concellos, máximos coñecedores das realidades sociais de cada territorio e comprometidos coa infancia –especialmente aqueles adheridos á rede de Cidades dos Nenos e das Nenas–, de policías locais, de representantes de centros educativos públicos e de asociacións de nais e pais de escolas e institutos que se atopen nunha área de influencia de menos de 200 metros dunha estrada provincial.

O prazo para presentar as solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra

Última modificación: xoves, 13 decembro 2018

11-05-2018 Plan Camiña a Escola