Plan Concellos 2018-2019

Na comarca do Condado

Os concellos da comarca do Condado dispoñen en 2018 de 5.478.163 euros. Os municipios de Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas e Salvaterra de Miño perciben case 2,5 millóns de euros máis sobre as cifras de 2017.

CONCELLO TOTAL PLAN CONCELLOS 2018 TOTAL LÍNEA 1 PLAN 2019 TOTAL DISPONIBLE 18-19 % INCREMENTO 18-19 SOBRE 2017
Mondariz 512.057,47 € 365.631,94 €   877.689,41 € 74,58 %
Mondariz-Balneario 253.763,79 € 180.616,97 €   434.380,76 € 73,17 %  
As Neves 540.776,68 € 386.123,49 €   926.900,17 € 74,36 %
Ponteareas 1.158.581,06 € 826.232,26 €   1.984.813,32 € 73,35 %
Salvaterra de Miño 732.102,51 € 522.277,60 € 1.254.380,11 € 74,54 %  
TOTAL 3.197.281,51 € 2.280.882,26 € 5.478.163,77 € 73,97 %

 

Última modificación: mércores, 03 xaneiro 2018