Plan Concellos 2018-2019

Na comarca do Salnés

Os concellos da comarca do Salnés dispoñen en 2018 de 14.063.507 euros. Os municipios de Cambados, Catoira, O Grove, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Pontecesures, Ribadumia, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa e Vilanova de Arousa teñen á súa disposición máis de 6 millóns de euros de incremento con respecto ao ano 2017.

CONCELLO TOTAL PLAN CONCELLOS 2018 TOTAL LÍNEA 1 PLAN 2019 TOTAL DISPONIBLE 18-19 % INCREMENTO 18-19 SOBRE 2017
Cambados 951.368,29 € 680.833,80 € 1.632.202,09 € 76,70 %
Catoira 414.200,24 € 295.450,04 € 709.650,28 € 74,84 %
O Grove 797.565,64 € 571.368,44 € 1.368.934,08 € 76,18 %
A Illa de Arousa 414.472,79 € 293.487,74 € 707.960,53 € 73,76 %  
Meaño 499.639,86 € 356.412,36 € 856.052,22 € 74,31 %
Meis 478.614,57 € 341.769,99 € 820.384,56 € 72,57 %
Pontecesures 355.618,56 € 252.572,83 € 608.191,39 € 74,06 %
Ribadumia 466.212,35 € 332.201,92 € 798.414,27 € 75,10 %
Sanxenxo 1.148.588,15 € 823.984,59 € 1.972.572,74 € 76,20 %
Valga 509.969,17 € 363.782,46 € 873.751,63 € 74,75 %
Vilagarcía de Arousa 1.411.508,20 € 1.000.024,88 € 2.411.533,08 € 72,62 %
Vilanova de Arousa 759.177,56 € 544.683,29 € 1.303.860,85 € 76,41 %
TOTAL 8.206.935,38 € 5.856.572,34 € 14.063.507,72 € 74,89 %

 

Última modificación: mércores, 03 xaneiro 2018