Economía

Plan de investimentos en equipamentos e infraestruturas para concellos de menos de 20.000 habitantes – (PICEI) 2016

Este plan concibiuse, implicitamente, como unha ferramenta para garantir os principios de solidariedade e equilibrio intermunicipal, asegurando para o conxunto dos veciños e veciñas unha prestación axeitada e íntegra dos servizos de competencia municipal pero desde a base dunha maior eficacia, eficiencia e coordinación

O prazo de presentación de solicitudes do PICEI ábrese a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO.

  

Última modificación: luns, 16 xaneiro 2017